14 juni 2006

Volvo gillar inte Gröna Bilister

Artikel i DN Ekonomi i går. (Tipstack till Friedmans Epistlar)

Särskilt gläder mig orden från Volvos presschef, Bo Larsson:
- Det mest olyckliga med Gröna bilisters lista är att den motverkar teknikutvecklingen. I stället riskerar den att låsa fast oss i ett bränslespår, säger Bo Larsen.
Teknikutveckling i ett nötskal. Evolution förutsätter mutationer. Gröna Bilister har emellertid snöat in på enbart selektion, det från en redan svag genpool.

Det är ungefär som att försöka öka den genetiska mångfalden bland afrikanska lejon (som i Serengeti i dag är så inavlade att man kan transplantera hud mellan vilka två lejon som helst), genom att skjuta av ett stort antal av dem...

Mutationer, i innovationernas värld, förutsätter frihet. Uppfinnarna måste ha friheten att experimentera och det inte enbart under laboratoriemässiga (och dyra) förhållanden. Den enda objektiva mätaren på hur bra eller dålig uppfinningen var, är hur den överlever på en fri marknad, selektionen. Etanol prissätts inte på en fri marknad. Elkraft prissätts inte på en fri marknad. Etanolbilar och elbilar är politiska jippon som vi kunskapsmässigt inte får något alls ut av så länge politikerna är där och pillar och stör laborationen.

Jag har väl nämt detta förut på Femtioelfte, men det är värt att upprepa: När andra världskriget var på väg att bryta ut och man i Sverige insåg att det fanns överhängande risk för brist på olja blev det en politisk debatt som man kan ta lärdom av. Det mest uppenbara alternativet man såg i detta skogrika land, som ersättning för oljan, var skogen: gengasaggregaten som kom att driva över 90% av fordonsparken i landet under krigsåren. Debatten gällde huruvida man skulle tillåta enbart godkända aggregat eller om man skulle låta folk experimentera bäst de ville. Lyckligtvis var det friheten som vann den gången. Hälften av personbilarna drevs med "hemslöjdsaggregat". Det byggdes en del riktigt usla aggregat, åter fler som var hyfsade men mediokra, men emellanåt kom något bysnille på en riktigt bra idé, av finurlighet eller bara slumpen. Bra idéer spreds. Aggregaten man hade i början höll inte så länge. Efter en tid var det dags att reparera och då passade man på att förbättra konstruktionen lite.

Känns paradigmen igen?

Parallellen till freeware är uppenbar. I stället för att utvecklingen sker i stora steg, gracilt som en jätte på lerfötter, sker det i många små och parallella steg där bra idéer behålls och dåliga sållas bort.

Ovanstående utveckling (gengas igen) hade omöjligen kunnat forcerats som skedde om man:
  1. Reglerat sönder teknologin. Få saker är så osexigt kreatitivitetsdämpande som byråkrati.
  2. Pinkat revir med patent kring varje liten ny detalj.
Med tiotusentals hembyggen, som dessutom byggdes om flitigt, prövade mängder med idéer. Många dåliga, men också många goda. Det som räddade situationen var kanske att de hembyggare som hittade på små detaljer här och där att förbättra, inte hade pengar och advokater i ryggen nog för att presentera en patentansökan. Man hade också betydligt allvarligare saker att bekymra sig över än om någon använde sig av ens "intellektuella egendom", som man dessutom inte kunde vara säker på att man varit först med, med tiotusentals likasinnande vilt experimenterandes runtom i landet. Inte heller hade patenten varit särskilt mycket värda när de flesta aggregaten ändå var hembyggda. ("För privat bruk", gäller inte patenträtten, liksom den heller inte gjorde det för upphovsrätten till helt nyligen -- en dålig ny idé som bör gallras bort snarast) Även statsmakten hade viktigare saker för sig än att slösa resurser på att reglera sönder den teknologiska utvecklingen. Bortsett från att det skulle gjort mer skada än nytta hade man helt enkelt inte råd med en massa byråkrater.

13 juni 2006

Dripp dropp dripp dropp

Dripp dropp.... Så låter det hela tiden. Mycket svagt. Knappt märkbart. Men när man väl märker det, förstorar ljudet liksom upp sig. Dripp dropp... DRIPP DROPP!

Men inga kranar läckte och det är definitivt inte taket som läcker regn som inte faller. Till slut kunde ljudet lokaliseras till högtalarna. Någon kondensator i ett förstärkarsteg får överslag kanske. Laddas upp på några tiondels sekunder för att plötsligt laddas ur med ett "dripp" eller varför inte klämma till med ett "dropp". Sådana där ljud kan man nog bli galen på om man inte kommer på var det kommer ifrån. Dripp dropp... Mjaha. Hur skall jag dra åt den "kranen"... Jag får väl vara flexibel och låtsas att jag har en gammal klocka på väggen.

11 juni 2006

Spotta på skådespelarna!

Skådespelare är personer som står på en scen eller framför en kamera för att uttrycka känslor de inte hyser och säga saker de inte tänker.

De är professionella lögnare. Hela dagarna ägnar de åt att ljuga så tungorna svartnar i munnarna på dem. De bara ljuger och ljuger och ljuger hela tiden.

Varför o varför hyllas dessa lögnare! Varför delar man ut priser till den som ljuger bäst? Skulle det vara beundransvärt? Ett föredöme?

Sjuk är kulturen som hyllar detta falska, låga patrask.

Jag säger: spotta efter varje skådespelare du ser. Nej förresten. De är inte ens värda att ödsla spott på. Men fnysa lite åt dem kan man ju kosta på sig, bara för den goda sakens skull. Usch!

10 juni 2006

Köpa piraten i säcken

Piratpartiet har fått draghjälp av, med självklar ironi, självaste justitieministern samt dess opponenter på Antipiratbyrån. På ett sätt inger det en smula hopp om svenskarna i det att det tydligen ändå finns en liten rebelliskhet kvar i den eljest kuvade och bräkande hopen.

Men det är också på plats att varna för enfrågepartier som piratpartiet. Var de står i dessa enstaka frågor är de för all del tydliga med, men "I alla andra frågor avstår Piratpartiet från att ta ställning."

Hurdå "avstår" om man får fråga? Det går väl an så länge man inte sitter i riksdagen och nödgas ta ställning till en massa andra saker som piratpartiet inte befattar sig med. Men väl där kan man inte slippa välja att rösta si eller så vid omröstningarna i plenum eller inte alls (vilket även det är ett ställningstagande då det får sina konsekvenser).

Själv är jag skeptisk till att rösta på dem. Inte för att jag är odelat negativ till deras ståndpunkter, i synnerhet inte det som går utanför det dagsaktuella ämnet om "fildelning" (som det slarvigt kallas i gammelmedia). Det finns ett akut behov av politiska partier och riksagskandidater med ett äkta patos för medborgarnas personliga integritet och rättsäkerheten. Här har den sittande grundligen riksdagen svikit oss. Den har vid upprepade tillfällen åsidosatt grundlagen. Den struntar blankt i lagrådet och mången riksdagsledamot sitter i realiteten på mandat från regeringen...

Men vad röstar man på om man lägger sin röst på piratpartiet? Ja det får man inte veta för i övriga frågor har de ingen politik alls. Säger de. Kan man verkligen inte ha det? Även att avstå från att rösta är som sagt ett ställningstagande. Det låter som att köpa grisen i säcken. Om även den enskilde kandidaten inte har åsikter i andra frågor, så har denne nog inte i riksdagen att göra alls. Hur skall denne förfara vid omröstningar om andra saker, försvarsbeslut t.ex. -- dra lott?

Piratpartiet är bara meningsfullt som ett hot mot de etablerade partierna. Det tvingar dem att ta ställning i frågor som dessa i sin tur har varit veliga, eller direkt fulat sig, i. Men i riksdagen kommer de bara att bli pajasar. (Tja, i gott sällskap då kanske, vid närmare eftertanke.)

08 juni 2006

Mandat från djur?

Frankrike sätter käppar i hjulen för miljöpartiets försök att utrota hela tamminkspopulationen i Sverige. (SvD i går)

Maria Wetterstrand undrar stillsamt:
- Det konstigaste av allt är att EU har med det här att göra över huvud taget och att EU lägger sig i hur vi beslutar om vårt djurskydd i Sverige, säger hon till Rapport.
Jo det kan man stillsamt undra. Man kan vidare stillsamt undra vad i helvete Maria Wetterstrand eller den där vegansekten har med att göra hur andra stillsamt sköter sina djur.

Minkhatarna försöker lura i andra medborgare tvenne lögner:
  1. Djur har krävt politiska rättigheter i människornas politiska värld.
  2. Det är just dessa människor och inga andra som har utsetts till djurens advokater.
Var har de den fullmakten de påstår sig ha fått?
Var har de fått det ifrån, att djuren överhuvudtaget kräver makt över människor? Varför skulle djur ges politisk makt över människor?

Vidare berör det här också bevekelsegrunderna för lagstiftning överhuvudtaget. När har andra med någons angelägenheter att göra? När är det legitimt med makt?

Frihet (negativ frihet -- rätten att slippa utsättas) behöver aldrig motiveras, för det är egentligen ingenting. Ordet betecknar ju bara frånvaro av något: frånvaro av tvång. Det är tvångsförespråkare som har bevisbördan, inte frihetsförespråkare.

All makt utövas med våld eller (vanligare) hot om våld. Om någon till det yttersta motsätter sig en lag, verkligen för det till sin spets, så är det döden han får möta. Om man t.ex. vägrar betala någon skatt som man praktiskt kan vägra betala, fordonsskatten t.ex. eller om man jobbar svart eller vägrar betala böter för att man inte hade bilbältet på sig, så kan man ertappas och avkrävas denna skatt/bot av i turordning: skattemyndigheten, kronofogden, kronofogde+polis, mer polis, piketstyrka, nationella instatsstyrkan, armén (men så långt går det nog inte). Om man stoiskt vägrar släppa ifrån sig skatten, så slutar det med att man blir avrättad i sitt hem eller var man nu har förskansat sig likt huvudpersonen i Sture Dahlströms Tango för enbenta. (Hysteriskt kul roman f.ö.; rekommenderas varmt.)

Eftersom makt på det viset vilar på ett underförstått hot om att den olydige avrättas är det denna yttersta konsekvens som skall ställas mot det föreslagna tvånget. Närhelst någon föreslår ett tvång skall du ställa dig frågan: Är det rätt att döda någon för att upprätthålla denna lag?

Är det rätt att döda en tjuv?
Ja det är det, om man för det till sin spets. Det låter förstås drastiskt, men egendomsrätten (över lösöre -- inte mark eller immaterialrätt. Inte heller innefattas barn här.) vilar på var och ens rätt till sin egen kropp samt till det som skapas från man redan äger. Allt det du äger har sitt ursprung från din kropp eller har mottagits som gåva eller bytts från någon annan. Tjuven försöker stjäla en bit av din kropp: döda dig lite grand. Om tjuven är så enveten att det går över till rån (att han tar egendomen med våld mot din person) och ni båda är lika extremt ihärdiga (och stryktåliga) så slutar det ytterst med att en av er dör. Så långt går det förstås sällan, men det händer. Inte gärna kan man ge tjuven rätten att döda, men inte erkänna offret samma rätt. Alltså har du rätt att döda en tjuv/rånare -- för det är vad denne försöker göra mot dig. Alltså är det rätt att förbjuda stöld.

Det är inte rätt att döda en människa för att hon vägrar ha bilbälte på sig. Konsekvensen av bilbältesvägran kan omöjligen vara att någon annan blir dödad av det. Det är på samma sätt inte rätt att döda en människa för att hennes minkar inte badar, då inga andra människor kan tagas av daga medelst obadade minkar. Obadade minkar utgör inget som helst hot mot andra medborgare. Om det är så att obadade minkar mår illa så påverkar det bara produktionen negativt, dvs skadar minkarnas husse. Varje medborgare har rätt att göra allt, vad som helst som det faller henne in, som inte skadar andra medborgare.

07 juni 2006

Tricky Triches

Nå var är den där medlemslistan som Aftonbladet-reportern Robert Triches påstår har "kommit ut och sprids snabbt över internet"?

Det är inte listan i sig som intresserar mig, utan huruvida Triches far med osanning som är intressant. Inte för att jag letat mig helt fördärvad, men medveten om hur vansinnigt spännande säkert vissa tycker det är och hur snabbt sådant brukar gå till, borde den närmast ramla på en vid det här laget; ligga postad på Usenet, länkad till från femtioel^H^Htolv bloggar, utbasunerad på Flashback, cirkuleradad i email m.m... Men icke ett spår!

Jag tror att Robert Triches och Aftonbladet ljuger. För så megalomanisk kan han väl ändå inte vara att lilla han tror sig vara "hela Internet"?

Varför ljuger han då? Det är nästa fråga. Och varför låter hans redaktör honom hållas -- det är ändå intressantare.

Jag vet inte vilken kategori murvlar denne Triches hör till på Aftonpravda -- är han en av "husbondens röst"? Är det någon i nöd hopkokad liten kampanj de nu smidit ihop på Sveavägen 68? Vad är det som pågår här? Är det en täckhistoria för någon förestående utlämning nu igen? Vad? vad? vad?

(Och nej, jag är inte med på listan själv. I så fall har han fått tag på alldeles fel lista. Vägstämmans eller något.)

06 juni 2006

Plagiat!

I SvD får man plötsligt se att någon obskyr professor i Nottingham påstår sig ha löst frågan om det var hönan eller ägget som kom först.

Detta är inget annat än ett skamlöst plagiat på förevarande blogg, vilken löste den lilla struntsaken redan i september i fjol.

Den där figuren skall tacka sin lyckliga stjärna att undertecknad inte vet varken ut eller in hur han skall ställa sig till immaterialrätter och därför ödmjukt avstår från att stämma arslet av honom eller åtminstone skämma ut honom inför hela den församlade forskarvärlden inom hönsäggologin. (Dessutom har han ju dragit samma slutsats: Ägget kom först, naturligtvis. Eljest hade han kunnat räkna med en bitter dispyt och verkligen fått sitt namn släpat i smutsen.)

Äntligen ett sanningens ord!

Miljöpartiets språkrör säger:
- Det är helt absurt att försöka stoppa ny teknik med poliser och repressiva lagar, säger Peter Eriksson till Expressen.se
Ja, min bäste herr Eriksson, absurt är det. Men kan du säga "kärnkraft", "oljeraffinaderi", "lastbil" eller "motorväg" då?

På sin blogg skriver denne Eriksson vidare:
Det är inte möjligt att stoppa fildelningen utan att ta stora steg i repressiv riktning, utan att skapa mycket stora konflikter i samhället.
Det är inte möjligt att stoppa bilismen (m.m.) utan att ta stora steg i repressiv riktning, utan att skapa mycket stora konflikter i samhället.
Volvo gillar inte Gröna Bilister
Dripp dropp dripp dropp
Spotta på skådespelarna!
Köpa piraten i säcken
Mandat från djur?
Tricky Triches
Plagiat!
Äntligen ett sanningens ord!