18 augusti 2005

Logistikens värde -- eller hur många miljöpartister krävs det för att ersätta en lastbil?

Inget politiskt parti i Sverige uppvisar en så total avsaknad på insikt om värdet av logistik som miljöpartiet. Partiet ger ett närmast ludditiskt, teknofobiskt intryck. Dess linje är bland annat att de vill att lastbilstrafik skall ersättas med järnväg. Man kan fråga sig hur de tänkt sig detta. Lastbilstransporterna är i allmänhet korta, 5--10 mil. Där är inte alternativet järnväg utan möjligen häst och vagn.

Emellertid kan inte häst och vagn heller vara ett acceptabelt alternativ för en sann miljöpartisan. Förutom logistik har de också aversioner mot djurhållning. Det enda alternativet är människor som bär packning på ryggen. (Cyklar och skottkärror kräver jämna, hårda, belagda vägar, däck och cykelfabriker m.m. Asfalt är en miljöpartisansk styggelse, så även fabriker. Kängor och ryggsäckar i näver skall det vara. Läder, en djurprodukt, är otänkbart. Ja, kanske inte ens näver är acceptabelt eftersom det går åt heliga träd då. Barfota med bördan i famnen får det nog bli.)

Så hur många miljöpartistiska kulier behövs det för att ersätta lastbilstrafiken? Hur många behövs det för att ersätt en lastbil? Det är först och främst miljöpartisanerna själva som skall utföra dessa sysslor: man är nämligen moraliskt förpliktigad att följa den lag man själv stiftar.

En fullastad lastbil med släp som färdas i 80 km/h med en nyttolast på 30 ton producerar ett godsflöde på 2400 tkm/h ("tonkilometer per timme" Det är så man räknar i logistikens värld.)

En stor och stark miljöpartist kunde nog bära 50kg gods i sin Fjällräven ryggsäck, tillverkad i något politiskt korrekt material, oklart vilket. Militärer som har lång erfarenhet av trupp på fotmarsch, räknar med en snitthastighet under marsch på 4 km/h. Detta ger då ett godsflöde per grönkulie på 0,2 tkm/h.

2400 tkm/h delat med 0,2 tkm/h ger 12000. Tolvtusen miljöpartister som käckt marscherar vägen fram och sjunger Vi gå över daggstänkta berg, fallera! kan alltså ersätta en lastbil.

Detta motsvarar ungefär hela miljöpartiets medlemsantal.

Men lastbilen kan gå praktiskt taget dygnet runt -- man behöver bara stanna för tankning och service samt byta chaufför.

Det orkar inte ens den mest miljöengagerade miljöpartist göra. Vi måste ha tre skift på vardagar och på helgerna kanske det räcker med två skift som gör två hårda tolvtimmarpass per helg för att sedan vila hela veckan. Fem skift totalt alltså. Semestervikarier bortser vi från.

Miljöpartiets medlemmar kan alltså bara ersätta en femtedels lastbil. (Miljöpartiet vill dessutom införa sextimmars arbetsdag!)

Alla som röstar på (mp) är förstås inte medlemmar. Hela 246392 föga begåvade individer röstade på (mp) i senaste valet. Det motsvarar 20 skift enl. ovan, eller 5 lastbilar.

Godsflödet i lastbilstrafiken i Sverige är över 20 miljarder tkm/år, eller 2,3 miljoner tkm/h (utslaget på 365 dagar och alla dygnets timmar).

Miljöpartiet skulle således behöva öka sitt mandat till 57 miljoner kruskaklislafsande ludditer för att ersätta lastbilstrafiken bara i Sverige, med förbehållet att lönsamheten förstås blir sämre enligt ovan. Men då får de ingen semester och knappaste heller någon sextimmars arbetsdag. Det är tveksamt om de ens får råd med mat med den lönen.

Eftersom det tar 20 gånger längre tid (80km/h jämfört med 4 km/h) för godset att nå destinationen om den förflyttas miljövänligt till fots jämfört med på lastbilflaket, måste man ha 20 gånger mer gods ute på vägen. De verksamheter som är beroende av transporten i fråga måste då ha ett större rörelsekapital. Men eftersom det 20 ggr större lagret på vägen inte förräntar sig där, blir det totalt sämre avkastning på investeringen, avkastning som bl.a. skall bekosta löner åt anställda eller ersättning till underentrepenörer som åkerier. De milslånga slingrande raderna av miljöpartisankulier får därför nöja sig med en betydligt lägre lön än en tolvtusendel av kostnaden för en lastbil plus chaufför.

Men cyklar då, undrar vän av ordning? Låt säga att de accepterar att cykla på gyttjiga vägar med cykelkärror? (Vägunderhåll i sig kräver stora transporter. Här måste vi hushålla med logistisken, det är tydligt.) Tungt lastade (säg, 100kg) kan de kanske hålla 10 km/h (min personliga erfarenhet av cykling på snöiga eller gyttjiga vägar säger mig att jag här överdriver deras kapacitet kraftigt); detta skulle ge ett godsflöde per grön cyklist på en hel tkm/h. Vi är fortfarande i samma tiopotens.

Det finns en bland detta klientel utbredd myt; något de kallar "onödiga transporter", men som de helt saknar belägg för existensen av. Jag skall återkomma till detta senare.

Slutligen en liten övning för läsaren: Hur många miljöpartister behövs det för att ersätta en Boeing 747-400 (transportplansversionen)?

Överkurs: Hur många gröna kulier och kanske gastar på segelfartyg (tillverkade helt i återvinningsbart material, dock inget rötbeständigt regnskogsvirke som mahogny eller teak) behövs det för att ersätta hela det nuvarande globala transportsystemet?

2 Kommentarer:

Blogger Flavian skrev...

Briljant!!!!!!!!!!!

29 januari, 2006 23:10  
Blogger apa666 skrev...

Bästa bloggposten jag läst någonsin, alla kategorier. :-)

11 juni, 2006 03:21  

Skicka en kommentar

<< Hem

Logistikens värde -- eller hur många miljöpartister krävs det för att ersätta en lastbil?