06 juni 2006

Plagiat!

I SvD får man plötsligt se att någon obskyr professor i Nottingham påstår sig ha löst frågan om det var hönan eller ägget som kom först.

Detta är inget annat än ett skamlöst plagiat på förevarande blogg, vilken löste den lilla struntsaken redan i september i fjol.

Den där figuren skall tacka sin lyckliga stjärna att undertecknad inte vet varken ut eller in hur han skall ställa sig till immaterialrätter och därför ödmjukt avstår från att stämma arslet av honom eller åtminstone skämma ut honom inför hela den församlade forskarvärlden inom hönsäggologin. (Dessutom har han ju dragit samma slutsats: Ägget kom först, naturligtvis. Eljest hade han kunnat räkna med en bitter dispyt och verkligen fått sitt namn släpat i smutsen.)

11 Kommentarer:

Anonymous Anonym skrev...

Kan man man inte tänka sig att Gud eller den Intelligente Designern använder sig av mutationstekniken för att få fram sina skapelser och på så sätt låter naturen växa fram.
Är det inte detta som är tanken bakom ID?

charlottab

06 juni, 2006 11:19  
Blogger Joacim Persson skrev...

Det kallas för "Lat Gud"-teorin:
Enklaste sättet att få fram en massa arter är att göra det medelst evolution (mutationer+naturligt urval). Bara trycka på knappen så sköter det sig självt. Ev. behövs det inte ens tryckas på en knapp. Om nu denne "Gud" har "skapat" världen -- och är allsmäktig, allseende, allvetande, allallting osv, så krävs det hur som helst en inihelvete ointelligent gud för att krångla till det med "intelligent design". "ID" borde snarare kallas "unintelligent design". Se vidare inlägget "Antievolutionisterna" vars länk jag är alltför lat för att bläddra fram.

06 juni, 2006 11:33  
Anonymous Anonym skrev...

Är inte speciellt troende eller anhängare av ID teorin, men är ändå tillräcklickt ödmjuk att inse att vi inte har någon bättre förklaring till steget bortom evolution/mutationer/naturligt urval. ID teorin är väl till för dem som inte vill ge det hela en religiös dimension. Evolutionstanken utesluter ju inte en intelligens bakom det hela. Alla stora uppfinningar som datorer och läkemedel mm har ju också vuxit fram med trial and error metoden, och där finns ju forskarnas intelligens bakom det hela Det som blir bra får finnas kvar, det som inte fungrar förkastas
charlotta b

06 juni, 2006 11:49  
Anonymous Sven Svensson skrev...

Finns säkert folk som löst detta problem långt innan dig också. Var glad att de inte stämmer arslet av DIG :)

06 juni, 2006 13:43  
Blogger Joacim Persson skrev...

Kan tro det ja. Det är väl samma skumma typer som kom hit stal min tidsmaskinsprototyp nästa vecka. Folk kommer inte att ha någon skam i kroppen förr i tiden.

06 juni, 2006 14:06  
Blogger Johan skrev...

Anonymous said...
"men är ändå tillräcklickt ödmjuk att inse att vi inte har någon bättre förklaring till steget bortom evolution/mutationer/naturligt urval"

Vilket steg menar du då?

06 juni, 2006 19:13  
Anonymous Anonym skrev...

johan
Någonstans måste ju hela processen ha börjat, någon/något måste ha tryckt på startknappen och skapat förutsättningarna för hela evolutionsprocessen som är alltför sinnrik för att ha kunnat uppstå av en slump.

charlotta b

06 juni, 2006 21:54  
Blogger Joacim Persson skrev...

förutsättningarna för hela evolutionsprocessen som är alltför sinnrik för att ha kunnat uppstå av en slump

Vad har du för belägg för detta att förutsättningarna skulle ha varit sinnrika? (eller vad menar du?)

1. "Intelligent skapare" är bara en omskrivning för "allsmäktig gud". En allsmäktig gud/intelligent skapare kan gör precis vad som helst. Av detta erhålls ingen upplysning. ID förklarar ingenting. Som vetenskaplig teori betraktad är den totalt värdelös; oanvändbar; ett dåligt skämt.

2. ID baseras på antagandet "allt som ser klurigt ut måste ha klurats ut -- av någon som är klurig!". Detta antagande har emellertid helt falsifierats genom det som kallas genetisk programmering, där avsiktligt urbota korkade datorer spottar ur sig saker som ser riktigt kluriga ut. (Det är algoritmerna som är poängen med GP, inte att de implementeras med just datorer. Algoritmerna är banala.)

3. Att vi inte vet allting om världen är ingen anledning att ta spekulationer om egensinniga vättar eller spaghettimonster och dylikt för givna såsom sanning och förklaring till det vi inte vet något om.

4. Teologi och vetenskap har inget alls med varandra att göra. Teologin rör sig inom ontologins område: "tingenssanna natur". Vetenskap hör till epistemologin: "orsak och verkan". Att applicera teologisk verktyg som "gud" på vetenskapliga frågor eller vetenskapliga verktyg som "bevis" på teologisk frågor är som att försöka dra i en skruv med algebra.

06 juni, 2006 22:25  
Anonymous Anonym skrev...

Allt detta är ju egentligen omöjligt att diskutera eftersom vi aldrig kommer att få en facit. Men håll med om att perspektiven är hisnande och jag tror inte att man skall låsa sig för någon av sidorna. Vetenskapen kan inte förklara allt , men antaganden är ju inte heller bevisbara....

charlotta b

06 juni, 2006 22:36  
Blogger Wolfenstein skrev...

Bild

07 juni, 2006 18:04  
Anonymous Anonym skrev...

charlotta b skriver: jag tror inte att man skall låsa sig för någon av sidorna

Ni anser alltså trots allt att det går att dra i en skruv med algebra, såsom Joacim påpekade?

Det existerar ingen ontologisk kunskapsmotsättningen mellan vetenskap och teologi, detta eftersom vetenskapen inte bryr sig om ontologin.

Om den epistemologiska kunskapen från vetenskapen - en kunskap teologin glatt ingorerar i många fall - påvisar något, då förstår jag det som att charlotta b ändå vill hålla dörren öppen för den telogiska synens på saken?

För att påvisa vad jag aver:

Epistemologisk kunskap, dvs kunskaper från medecin vetenskapen i detta fallet, har påvisat att cancer är relaterat till trasiga gener i cellerna, men charlotta b tyckler då åndå att det skall ges en liten möjlighet att cancer trost allt kanske ändå, via något ontologisk sanningsmysterium, kan botas med fast tro, idoga böner och fasta?

Exemplet kan kanske tyckas vara löjligt, men faktum kvarstår att vissa religösa sekter trost allt ingorerar epistemologisk kunskap till förmång för urbotat korkade dogmatisk ontologisk "kunskap" (läs: trossatser). Till ex jehovas vittnen som vägrar ta emot blod pga a "religösa" orsaker, dvs pga tron på dogmatiskt faställda trossatser.

Dörren skall ju hållas öppen för det stora fantastiska ontologiska mysteriet, eller skall den inte det?

Det finns saker vi svårligen, mesta dels rakt omöjligt, kan kan skaffa kunskap om, och det finns saker vi med säkerhet kan skaffa kunskap om, och där "alla" kan vara överens om "sanningen".

Det förstnämnda är kunskap inom ontologins område, dvs de området religonerna rör sig med tvärsäkra påstående om "sanningar" om verkligheten. Detta kan religonerna göra efter som man varken kan bevisa vare sig det ena eller det andra inom detta området.

Påståenden inom detta området är typ: utanför universium existera ett stort spagettimonster. Detta påståendet är fullständigt omöjligt att bevisas vara sant eller motbevisas vara falskt.

Inom spagettimonstrets domän, dvs ontologins område, måste man tro, något annat andra eller tredje alternativ existerar inte här.

Det andra området, dvs det området där vi faktisk kan finna kunskap och falisifera påstenden är epistemologin, och innom detta område råkar - suprice! suprice! - vetenskapen ha som uppgift att verka. (Verkar man inom ett annat område så är det per definition allttås inte vetnenskap längre...)

--

charlotta b skriver även att Någonstans måste ju hela processen ha börjat. Det får mig att undra. Varför måste en process ha en början? Vem påstår det?

Redan det är en tankelåsning att anta att en process måste ha en början. En "början" sker i tiden och ett "måste" kopplat till detta antagandet innebär ett implicit postulat om att tiden är trancident, dvs står utanför universiums skapelse.

Men om man frigör sig från sådana låsningar i sina tankekonstruktioner då är det inte längre ett problem att accepterar att en process kan existerar utan en början, Ty början, dvs tiden, i sig själv existerar nämligen inte då i "början".

En sådan modell av universum kallas självtillräcklig eller självförklarande, dvs samma egenskap hos universum som ofta åberopas av teologerna för en guds existens.

Så, alltså om teologerna kan använda självtillräckligheten för att förklara en guds existens, då torde rimligen vetenskapen ha ett fundament att få använda samma argument för att förklara universums existens.

anders

10 september, 2006 12:13  

Skicka en kommentar

<< Hem

Plagiat!