08 juni 2006

Mandat från djur?

Frankrike sätter käppar i hjulen för miljöpartiets försök att utrota hela tamminkspopulationen i Sverige. (SvD i går)

Maria Wetterstrand undrar stillsamt:
- Det konstigaste av allt är att EU har med det här att göra över huvud taget och att EU lägger sig i hur vi beslutar om vårt djurskydd i Sverige, säger hon till Rapport.
Jo det kan man stillsamt undra. Man kan vidare stillsamt undra vad i helvete Maria Wetterstrand eller den där vegansekten har med att göra hur andra stillsamt sköter sina djur.

Minkhatarna försöker lura i andra medborgare tvenne lögner:
  1. Djur har krävt politiska rättigheter i människornas politiska värld.
  2. Det är just dessa människor och inga andra som har utsetts till djurens advokater.
Var har de den fullmakten de påstår sig ha fått?
Var har de fått det ifrån, att djuren överhuvudtaget kräver makt över människor? Varför skulle djur ges politisk makt över människor?

Vidare berör det här också bevekelsegrunderna för lagstiftning överhuvudtaget. När har andra med någons angelägenheter att göra? När är det legitimt med makt?

Frihet (negativ frihet -- rätten att slippa utsättas) behöver aldrig motiveras, för det är egentligen ingenting. Ordet betecknar ju bara frånvaro av något: frånvaro av tvång. Det är tvångsförespråkare som har bevisbördan, inte frihetsförespråkare.

All makt utövas med våld eller (vanligare) hot om våld. Om någon till det yttersta motsätter sig en lag, verkligen för det till sin spets, så är det döden han får möta. Om man t.ex. vägrar betala någon skatt som man praktiskt kan vägra betala, fordonsskatten t.ex. eller om man jobbar svart eller vägrar betala böter för att man inte hade bilbältet på sig, så kan man ertappas och avkrävas denna skatt/bot av i turordning: skattemyndigheten, kronofogden, kronofogde+polis, mer polis, piketstyrka, nationella instatsstyrkan, armén (men så långt går det nog inte). Om man stoiskt vägrar släppa ifrån sig skatten, så slutar det med att man blir avrättad i sitt hem eller var man nu har förskansat sig likt huvudpersonen i Sture Dahlströms Tango för enbenta. (Hysteriskt kul roman f.ö.; rekommenderas varmt.)

Eftersom makt på det viset vilar på ett underförstått hot om att den olydige avrättas är det denna yttersta konsekvens som skall ställas mot det föreslagna tvånget. Närhelst någon föreslår ett tvång skall du ställa dig frågan: Är det rätt att döda någon för att upprätthålla denna lag?

Är det rätt att döda en tjuv?
Ja det är det, om man för det till sin spets. Det låter förstås drastiskt, men egendomsrätten (över lösöre -- inte mark eller immaterialrätt. Inte heller innefattas barn här.) vilar på var och ens rätt till sin egen kropp samt till det som skapas från man redan äger. Allt det du äger har sitt ursprung från din kropp eller har mottagits som gåva eller bytts från någon annan. Tjuven försöker stjäla en bit av din kropp: döda dig lite grand. Om tjuven är så enveten att det går över till rån (att han tar egendomen med våld mot din person) och ni båda är lika extremt ihärdiga (och stryktåliga) så slutar det ytterst med att en av er dör. Så långt går det förstås sällan, men det händer. Inte gärna kan man ge tjuven rätten att döda, men inte erkänna offret samma rätt. Alltså har du rätt att döda en tjuv/rånare -- för det är vad denne försöker göra mot dig. Alltså är det rätt att förbjuda stöld.

Det är inte rätt att döda en människa för att hon vägrar ha bilbälte på sig. Konsekvensen av bilbältesvägran kan omöjligen vara att någon annan blir dödad av det. Det är på samma sätt inte rätt att döda en människa för att hennes minkar inte badar, då inga andra människor kan tagas av daga medelst obadade minkar. Obadade minkar utgör inget som helst hot mot andra medborgare. Om det är så att obadade minkar mår illa så påverkar det bara produktionen negativt, dvs skadar minkarnas husse. Varje medborgare har rätt att göra allt, vad som helst som det faller henne in, som inte skadar andra medborgare.

8 Kommentarer:

Anonymous Anonym skrev...

...
Du har rökt något speciellt dagen i ära, eller vad?

Vanligtvis brukar du skriva rätt sansat och läsvärt men det här verkar mer som lös klottring :>

08 juni, 2006 16:12  
Blogger Joacim Persson skrev...

Bäste anonyma kräk

Din kommentar, vilken som synes ligger fullkomligt vid sidan av frågan, duger inte ens som recension av t.ex. stilism. Tyvärr ser det mest ut som lös klottring. Har du rökat något olämpligt i dag eller råkade du måhända kommentera något annat inlägg på en helt annan blogg av misstag?

08 juni, 2006 16:31  
Anonymous Anonym skrev...

Bästa icke-anonyma kräk

Du bevisade precis min poäng.
Kom igen, du kan klara det,
jag tror på dig!

09 juni, 2006 09:59  
Blogger Joacim Persson skrev...

Du bevisade precis min poäng.

Din "poäng", av att i brist på något intelligent att framföra spottar ur dig förolämpningar, och det anonymt (!), måste vara att till och med du själv betraktar dig som en fjant. Detta ditt mentala tillstånd, som säkert är besvärligt att leva med även om det inte är något som intresserar mig eller knappast någon annan ett färn, är emellertid inte det minsta relevant för frågan om Maria Wetterstrands hycklande om franska politiker som hon tydligen tycker är jättedumma mot henne för att de lägger näsan i blöt om sådant som inte angår dem, på exakt samma sätt som hon själv lägger näsan i blöt om sådant som inte angår henne, eller det alltmer maktgalna gröna anhang hon med den äran företräder.

09 juni, 2006 10:51  
Anonymous Anonym skrev...

Lysande igen Jocke (om jag får kalla Dig så). Den anonyme dumbommen är troligen en djurrättsaktivist som du sårade in i hjärteroten.

Maria W är ett av mina favorithatobjekt. Hennes uppsvullna ego tar dessvärre allt större plats. Jag skrev en tråd om statsministerns inhiberade röstfiskeattack mot E-tuna Zoos apor. (förmodat inställd sedan hans statssekreterare emeritus? upplyst om att aporna ännu icke fått åtnjuta rösträttens välsignelser) Hoppas la wetterstrand inte läser bloggar och tar upp idén!

10 juni, 2006 12:14  
Anonymous anders skrev...

Anonymous said...
Bästa icke-anonyma kräk


Anonymitet är per definition fegt; man vågar inte ta personligt ansvar för sina åsikter. Därav "kräk".

Att däremot kalla en icke-anonym skribent ett "kräk" är inte ett faställande av anonymitetens egenförnedrande, utan en ren skymf mot person i fråga. Fy på dig anonyma kräk!

Att sedan den anonyme inte hade något att tillföra i diskusionen då denne helt uppenbarligen med sina argument inte angriper grundbulten i Joacim inlägg är dessvärre betydligt mer upppenbart.

14 juni, 2006 10:24  
Anonymous Anonym skrev...

Hej Anders, jag heter Daniel.
Känner vi varandra bättre nu?
Slutar du gråta nu?

Eller mer seriöst, skriv ut ditt efternamn för annars är Anders lika anonymt som anonymous. (kräk).

Men skärpning, det är ju just det att hela inlägget var löst och plottrigt gentemot hur Joacim brukar skriva som jag kommenterade om. Nu får ni ju ändå ge er :D

21 juni, 2006 10:49  
Anonymous anders skrev...

Hej Anders, jag heter Daniel.
Känner vi varandra bättre nu?
Slutar du gråta nu?


En signatur innebär spårbarhet och ett sammanhang när saker yttras. Det samma kan inte sägas om ett annoymt inlägg.

Annonym skribent kommenter i det första svarsposten till inlägget med en fråga om Joacim "har rökt något speciellt dagen i ära".

För mig innebär en sådan kommentart att skribenten inte är potent att tillgodogöra sig det abstrakta resonemang Joacim framför.

Ty hade så varit fallet då hade vi sett en saklig kritik till innehållet i Joacim artikeln i stället för som nu meningslöst svamel och "löst klotter".

Löst klotter och svammel är det som annonymt har presenterat för osss - för någon djupare tanke bakom orden är nämligen väl dolt i dunkel för oss andra läsare.

"Slutar du gråta nu?", vad i helvete är det här för argumentering, om inte ett barns sätt att tala och resonera? Att icke bemöta det sakliga med argument utan med trams och trivialiteter producer meninglöst klotter såsom om det kunna ges en skenbar betydelse eller innehåll till det sagda är den högsta formen av att automatisk diskvalifiera sig själv som potent för vidare diskusioner i sakfrågan.

19 september, 2006 16:03  

Skicka en kommentar

<< Hem

Mandat från djur?