10 juni 2006

Köpa piraten i säcken

Piratpartiet har fått draghjälp av, med självklar ironi, självaste justitieministern samt dess opponenter på Antipiratbyrån. På ett sätt inger det en smula hopp om svenskarna i det att det tydligen ändå finns en liten rebelliskhet kvar i den eljest kuvade och bräkande hopen.

Men det är också på plats att varna för enfrågepartier som piratpartiet. Var de står i dessa enstaka frågor är de för all del tydliga med, men "I alla andra frågor avstår Piratpartiet från att ta ställning."

Hurdå "avstår" om man får fråga? Det går väl an så länge man inte sitter i riksdagen och nödgas ta ställning till en massa andra saker som piratpartiet inte befattar sig med. Men väl där kan man inte slippa välja att rösta si eller så vid omröstningarna i plenum eller inte alls (vilket även det är ett ställningstagande då det får sina konsekvenser).

Själv är jag skeptisk till att rösta på dem. Inte för att jag är odelat negativ till deras ståndpunkter, i synnerhet inte det som går utanför det dagsaktuella ämnet om "fildelning" (som det slarvigt kallas i gammelmedia). Det finns ett akut behov av politiska partier och riksagskandidater med ett äkta patos för medborgarnas personliga integritet och rättsäkerheten. Här har den sittande grundligen riksdagen svikit oss. Den har vid upprepade tillfällen åsidosatt grundlagen. Den struntar blankt i lagrådet och mången riksdagsledamot sitter i realiteten på mandat från regeringen...

Men vad röstar man på om man lägger sin röst på piratpartiet? Ja det får man inte veta för i övriga frågor har de ingen politik alls. Säger de. Kan man verkligen inte ha det? Även att avstå från att rösta är som sagt ett ställningstagande. Det låter som att köpa grisen i säcken. Om även den enskilde kandidaten inte har åsikter i andra frågor, så har denne nog inte i riksdagen att göra alls. Hur skall denne förfara vid omröstningar om andra saker, försvarsbeslut t.ex. -- dra lott?

Piratpartiet är bara meningsfullt som ett hot mot de etablerade partierna. Det tvingar dem att ta ställning i frågor som dessa i sin tur har varit veliga, eller direkt fulat sig, i. Men i riksdagen kommer de bara att bli pajasar. (Tja, i gott sällskap då kanske, vid närmare eftertanke.)

1 Kommentarer:

Anonymous Anonym skrev...

kanske det här kan vara aktuellt.

10 juni, 2006 14:16  

Skicka en kommentar

<< Hem

Köpa piraten i säcken