14 juni 2006

Volvo gillar inte Gröna Bilister

Artikel i DN Ekonomi i går. (Tipstack till Friedmans Epistlar)

Särskilt gläder mig orden från Volvos presschef, Bo Larsson:
- Det mest olyckliga med Gröna bilisters lista är att den motverkar teknikutvecklingen. I stället riskerar den att låsa fast oss i ett bränslespår, säger Bo Larsen.
Teknikutveckling i ett nötskal. Evolution förutsätter mutationer. Gröna Bilister har emellertid snöat in på enbart selektion, det från en redan svag genpool.

Det är ungefär som att försöka öka den genetiska mångfalden bland afrikanska lejon (som i Serengeti i dag är så inavlade att man kan transplantera hud mellan vilka två lejon som helst), genom att skjuta av ett stort antal av dem...

Mutationer, i innovationernas värld, förutsätter frihet. Uppfinnarna måste ha friheten att experimentera och det inte enbart under laboratoriemässiga (och dyra) förhållanden. Den enda objektiva mätaren på hur bra eller dålig uppfinningen var, är hur den överlever på en fri marknad, selektionen. Etanol prissätts inte på en fri marknad. Elkraft prissätts inte på en fri marknad. Etanolbilar och elbilar är politiska jippon som vi kunskapsmässigt inte får något alls ut av så länge politikerna är där och pillar och stör laborationen.

Jag har väl nämt detta förut på Femtioelfte, men det är värt att upprepa: När andra världskriget var på väg att bryta ut och man i Sverige insåg att det fanns överhängande risk för brist på olja blev det en politisk debatt som man kan ta lärdom av. Det mest uppenbara alternativet man såg i detta skogrika land, som ersättning för oljan, var skogen: gengasaggregaten som kom att driva över 90% av fordonsparken i landet under krigsåren. Debatten gällde huruvida man skulle tillåta enbart godkända aggregat eller om man skulle låta folk experimentera bäst de ville. Lyckligtvis var det friheten som vann den gången. Hälften av personbilarna drevs med "hemslöjdsaggregat". Det byggdes en del riktigt usla aggregat, åter fler som var hyfsade men mediokra, men emellanåt kom något bysnille på en riktigt bra idé, av finurlighet eller bara slumpen. Bra idéer spreds. Aggregaten man hade i början höll inte så länge. Efter en tid var det dags att reparera och då passade man på att förbättra konstruktionen lite.

Känns paradigmen igen?

Parallellen till freeware är uppenbar. I stället för att utvecklingen sker i stora steg, gracilt som en jätte på lerfötter, sker det i många små och parallella steg där bra idéer behålls och dåliga sållas bort.

Ovanstående utveckling (gengas igen) hade omöjligen kunnat forcerats som skedde om man:
  1. Reglerat sönder teknologin. Få saker är så osexigt kreatitivitetsdämpande som byråkrati.
  2. Pinkat revir med patent kring varje liten ny detalj.
Med tiotusentals hembyggen, som dessutom byggdes om flitigt, prövade mängder med idéer. Många dåliga, men också många goda. Det som räddade situationen var kanske att de hembyggare som hittade på små detaljer här och där att förbättra, inte hade pengar och advokater i ryggen nog för att presentera en patentansökan. Man hade också betydligt allvarligare saker att bekymra sig över än om någon använde sig av ens "intellektuella egendom", som man dessutom inte kunde vara säker på att man varit först med, med tiotusentals likasinnande vilt experimenterandes runtom i landet. Inte heller hade patenten varit särskilt mycket värda när de flesta aggregaten ändå var hembyggda. ("För privat bruk", gäller inte patenträtten, liksom den heller inte gjorde det för upphovsrätten till helt nyligen -- en dålig ny idé som bör gallras bort snarast) Även statsmakten hade viktigare saker för sig än att slösa resurser på att reglera sönder den teknologiska utvecklingen. Bortsett från att det skulle gjort mer skada än nytta hade man helt enkelt inte råd med en massa byråkrater.

10 Kommentarer:

Anonymous Anders skrev...

När värmemotor såg sin första dager, på 1800 talet, så hadde denna av sin skapare införskaffat patent. Inte förren efter patenttiden gick ut, 50 år eller vad det nu är kunde den tekniska utvecklingen av ångmotorn ta fart.

Den första ångmotorn hade sådan usel verkningsgrad att de i termer av i dag skulle beskrivas som värdelös; fast alternativet på den tiden var då muskelkraft.

När väl patentiden gick ut genom gick ångmotorn en teknisk revolution och verkningsgraden förbättrades avsevärt.

Vad man lär av detta är att teknikhindrande regler inte är en nyhet. Vidre kan man inte hindra teknisk utveckling i all evighet - skräp byt ut mot kvalitet efter hand.

Vad gäller dagens bränsle tekniska utveckling så är etanoldrift en värdelös teknologi, då den (totala) verkningsgraden för detta drivmedel är ännu lägre än den första ångmotorn, ur vilken man i varje fall fick ut en överskott av energi från, till skilland mot motorer drivna på etanol där man hela tiden har ett energiunderskott.

Dvs det kostar mer energi att tillverka energin till etanol driva motorer än vad man kan få ut från etanolen - detta är den stora gröna lögnen om etanol.

För att driva alla sveriges bilar på etanol krävs att all tillgänglig jordbruksmark, samt en stor del av skogsmarken, i sverige används för etanol produktion, men inte ens då skulle det producerade bränslet räka till, och värre är att ju mer etanol bränsle man producerar (med etanol drift), detso mindre bränsle får man över.

Enda orsaken varför vi kan unna oss "lyxen" att köra bilar på etanol är för att vi, i dag, har maskiner som drivs på olja som kan producera etanol.

Syftet med etanol som drivmedel kan endast på lång skikt vara att man vill avskaffa motorer som muskelhjälp för människan. När den dagen kommer så kan vi ta spjutet i handen, kasta skinnfällen på ryggen, och gå ut och leta upp en varm go och mysig grotta att fira jul och nyår i.

14 juni, 2006 10:10  
Anonymous anders skrev...

I DN artikeln läser man även:

På Gröna bilisters lista finns ock­så bilar som saknar såväl livräddande antisladdsystem som krockkuddar och krockgardiner i sidorna.

Återigen åtsidosätts människan av de gröna. "Mijöns" säkerhet prioriteras tydligen mer än ett människoliv.

14 juni, 2006 10:37  
Anonymous Anonym skrev...

Vart har du tagit vägen, Joacim? Vi saknar dig!

18 juli, 2006 10:19  
Blogger Petter skrev...

anders: Dvs det kostar mer energi att tillverka energin till etanol driva motorer än vad man kan få ut från etanolen - detta är den stora gröna lögnen om etanol.

Intressant, källa?

Joacim: vart har du tagit vägen?

25 juli, 2006 22:07  
Blogger Lagergren skrev...

Var är du Joacim? Du måste komma tillbaka!

Saknaden är oerhörd.

05 augusti, 2006 18:13  
Blogger Lagergren skrev...

Joakim - blogga! Vi behöver dig!

22 augusti, 2006 14:03  
Anonymous Anonym skrev...

anders: Dvs det kostar mer energi att tillverka energin till etanol [än vad man kan få ut : mitt tillägg]

Jag känner till det, jo.

Min poäng var dock den att de gröna prioriterar allt högre än människan själv.

En konsekvens av grön politik är att människan alltid skall späka och underordna sig på bekostnad av andra arters välfärd. Jag delar inte den uppfattningen med de gröna. Jag prioriterar min egen art, dvs människan, högre än andra arter.

En annan konsekvens av grön politik är konservatism: allt skall bevaras som det "alltid" har varit. Evolutionen existerar inte för de gröna.

07 september, 2006 13:17  
Anonymous Anonym skrev...

"Jerker Karlssons räkneexempel på hur omfattande resursslöseriet är med satsningen på såväl etanol som biobränsle istället för att satsa på förädling av skogsråvara till papper är belysande. ?Om vi tillverkar etanol som fordonsbränsle av en miljon kubikmeter så kan vi undvika oljeimport motsvarande 124 miljoner kronor. Om vi eldar upp samma volym så kan vi ersätta olja till ett värde av 343 miljoner. Gör vi i stället bestruket tryckpapper, LWC, av virket så har detta ett exportvärde på 3 440 miljoner! ?"

Källa: www.analyskritik.press.se

10 september, 2006 11:08  
Anonymous anders skrev...

Petter skrev:Intressant, källa?

Ursäkta, jag mistolkade vad ni skrev. Källan, jo, den är termodynamikens lagar det.

Rådata har jag inte för handen nu, men om man måste stoppa in mer energi i en processen än vad man får ut i från den då har man förlust - vilket man alltså gör vid tillverkning av etanol. Frågan vilken kemiingenjör som helst och det kan bekräfta påståendet.

När man tillverkar etalno så går det alltså åt mer energi att tillverka 1 liter entanol än den energin som kan utvinnas från etanolen.

Det är bara sverige (med en utopisk rödgrön miljöpolitik, och brasilien, vilka använder disledrivna fordon och urbillig arbetskraft) som tillverkar entanol för motordrift i stor skala. Sverige impoterar för närvarand eetanol från brasilen - etanol tillverkad i en energiförlust prosses, vilka vi skattebetalare för betal genom en subvention av E85, dsv etanlobränslet.

E85 skulle aldrig överleva utan subeventioner på bränslemarknade eftersom bränslepriset i realiteten är typ dubbelt så högt som för bensin.

Vidare så släpper etanoldrivna fordo ut kända cancerframkalllande ämne i betydligt högre grad än till ex bensinmotorn (aldehyder), samt sot och stoftpartiklar vilka bidrar till ohälsa - så mycket för "miljövänlig" etanol alltså.

10 september, 2006 18:00  
Anonymous anders skrev...

Petter, du kan läsa vidare på wikipedia där jag har kritiserat E85 artikeln såsom varande rödgrön propaganda här

10 september, 2006 18:07  

Skicka en kommentar

<< Hem

Volvo gillar inte Gröna Bilister