17 maj 2006

Agent Hammarström: djurrättsaktivist med rätt att bestämma

Så här sade generaldirektören för djurskyddsmyndigheten, Matz Hammarström till DN den 17 april:
Vi har inte en enda djurrättsaktivist på myndigheten
Jaså?

I miljöpartiets riksdagsmotion 2001/02:MJ418, betecknande nog med titeln "Djurens rätt" och Matz Hammarström, då riksdagsledamot, som huvudförfattare, kan man bl.a. läsa följande proklamation från Hammarström och miljöpartiet:
Det västerländska samhället tenderar att se allt icke-mänskligt liv som objekt, som produktionsfaktorer i syfte att ge oss billig mat eller lyxiga pälsar. Utifrån vår solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet anser vi i Miljöpartiet att moraliska hänsyn ska tas även till djur. Ett grundläggande skydd måste utsträckas till att omfatta alla varelser på jorden. Djur har ett egenvärde, oavsett deras direkta nytta för människan. Denna grundinställning får långtgående konsekvenser för vår syn på politiken rörande djurskydd och djurens rättigheter.
Det som uttrycks i manifestet ovan är inte djurskydd, utan djurrätt.

Fler citat:
Hänsyn till och respekt för människor är grundläggande, men nu är det också dags att få in djuren i ett rättighetsbegrepp.
Vidare:
I dag saknas en samlad kraft när det gäller djurens rättigheter i stort. Vi har därför arbetat för att inrätta en djurskyddsmyndighet som ser till att djurskyddslagen följs. En sådan kommer nu att tillskapas. Denna centrala myndighet ska kunna fungera som en spjutspets i arbetet med utredningar, forskning, utvärderingar och kunskapsinhämtning. Som en följd av en separat djurskyddsmyndighet anser vi också att det ska finnas en särskild djurskyddsminister, för att ge djurskyddsfrågan den tyngd den förtjänar i regeringen.
I Matz Hamarströms mening är djurskyddsmyndighetens uppgift således att genomdriva djurs rättigheter, inte pyssla med djurskydd.

Dessutom propsade Hammarström &co i motionen på en "FN-deklaration för djurens rättigheter" (sic!) samt förbud mot cirkusdjur som "inte finns i tamt tillstånd i Sverige", vad nu det skulle vara för märkliga kreatur som både är tama och otämjda på en och samma gång, eller om de kanske skulle finnas och inte finnas på en och samma gång. Enhörningar? Schrödingers katt?

Nu skiljer det förstås fem år mellan uttalandena och teoretiskt kunde det vara så att Matz Hammarström sedan dess lämnat djurrättsismen bakom sig. Men det finns ingenting alls som tyder på att han skulle ha ändrat ståndpunkt.

En djurrättsaktivist är någon som dels ansluter sig till djurrättsismen som ideologi, dels aktiverar sig för dess genomförande.

Uppenbarligen ansluter sig Matz Hammarström till djurrättsismen då han högst enträget predikat den så officielt man överhuvudtaget kan i detta rike: i riksdagens plenum. Och i sin roll som tillsatt generaldirektör för den myndighet som skapats på hans egen anmodan aktiverar han sig å det mäktigaste. Den som inte lyder skickar de kronofogden och polisen på.

Detta gör honom till den värste djurrättsaktivisten av de alla: djurrättsaktivisten med rätt att utfärda föreskrifter, djurrättsaktivisten med rätt bestämma.
Vi har inte en enda djurrättsaktivist på myndigheten
Ha!

4 Kommentarer:

Anonymous Anonym skrev...

Fanskapet har ambitioner! Fanskapet skall bli minister! Och jag som trodde att de 30-åringar som leder Djurens rätt inte satte målet högre än att få trosorna av de småflickor som fortfarande kånkar runt på sin älsklingskanin! Den välkända djurrättspedofilin!

19 maj, 2006 17:01  
Blogger Tor skrev...

Här får du mer vatten på din kvarn

Förbud mot ensamhästar föreslås

Jösses, vilka dårar.

24 maj, 2006 09:11  
Anonymous eyerouge skrev...

"Det som uttrycks i manifestet ovan är inte djurskydd, utan djurrätt..."

Det som uttrycktes definieras uppenbarligen som djurrätt av dig, men inte av akademin. Det var ingen djurrättslig skola, och allt som stod kunde lika gärna ha gällt djurskydd.

Att tala om att djuren har vissa rättigheter är inte detsamma som att vara djurrättare, så som ordet används av djurrättare själva i alla fall (och det är väl rimligt att låta dem definiera sig själva). Folk som är för ett djurskydd kan t.ex. tilldela icke-mänskliga djur vissa rättigheter och samtidigt se människans som högre rankad i samtliga fall.

Tror att både djurrättare och folk som inte är insatta i frågorna slänger vilt med orden och att de bidrar till en del av förvirringen som brukar uppstå när de förs på tal. Det ser mest ut att vara en kommunikativ miss.

"I Matz Hamarströms mening är djurskyddsmyndighetens uppgift således att genomdriva djurs rättigheter, inte pyssla med djurskydd."

Satt i ljuset av definitionsfrågan av djurrätt behöver det inte vara en nödvändighet att myndigheten bedriver djurrätt. Detsamma förklara också uttalandet om att det inte finns några djurrättare på myndigheten - inte sant?

24 maj, 2006 23:50  
Blogger Joacim Persson skrev...

Det som uttrycktes definieras uppenbarligen som djurrätt av dig, men inte av akademin.

Vadå för jävla "akademi"?

Den som år 2001 definierar saken som "djurrätt" är Matz Hammarström. Motionen bär titeln "Djurens rätt" inte "djurens skydd" eller "Mitt vänstra knä". År 2006 vill han plötsligt inte kännas vid beteckningen "djurrätt", dock utan att ändrat ståndpunkt i sak. Han försöker bara byta namn på det, nu när han sent omsider insett att folk tycker uppriktigt illa om dem.

och det är väl rimligt att låta dem definiera sig själva


Nej det är helt orimligt att ge någon okänd tredje part tolkningsföreträde för Matz Hammarströms formuleringar i sina egenhändigt författade riksdagsmotioner.

Att det sedan finns ultradjurrättsister som inte tycker att Hammarströms djurrättsism är tillräckligt extremistisk är ju bara tragiskt.

25 maj, 2006 00:26  

Skicka en kommentar

<< Hem

Agent Hammarström: djurrättsaktivist med rätt att bestämma