25 februari 2006

Lagen har sina blottor. Hus får de fattiga ha!?

TV4 hade tänkt sig att dra igång ett teveprogram, av en idé från amerrka: Extreme Home Makeover, vilket går ut på att fattigt folk får sina hus renoverade, på TV-bolagets bekostnad. (Artikel i SvD)

Men det sket naturligtvis sig på grund av fastighetsskatten. I Das Volksheim är det nämligen så att ju mer man bygger till och fixar till, desto högre fastighetsskatt avkrävs man. Varje gång någon slår i en spik kommer det en flock giriga sossar och kräver beskyddarpengar. Den fattiga gumman skulle inte ha råd att bo kvar.

Fastighetsskattens syfte och mål är att hålla fattigt folk kvar i slummen.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Hem

Lagen har sina blottor. Hus får de fattiga ha!?