15 februari 2006

Sociologin -- ondskans redskap

Sociologi är studiet av människoflockar. Inte av enskilda människor av kött och blod och deras känsloliv, utan av flocken. Flocken är en abstraktion och hjärnspöke och definitivt inget som har något slags känsloliv, inga drömmar, ingen längtan. Inget samvete. Den är inget som existerar i någon fysisk, konkret elelr objektiv mening. Det är bara vissa människors sätt att se på andra.

Sociologin må vara hur vetenskapligt som helst. (ja, inte för att den alltid är det, men ändå)

De enda som har nytta av sociologiska forskningsrön, är de som har för avsikt att behandla människor som sin boskap. Det är dessa slavdrivare som sociologerna är betjänter åt. Ett vedervärdigt smutsigt yrke är det. Hade de något hut alls, sociologerna, skulle de skämmas in i själen.

Etter värre blir det när det blir politisk doktrin av det: sociologism. Se där en dumhetens triumf.

2 Kommentarer:

Blogger louisep skrev...

Host. Jag vet inte varför just sociologin skulle vara ondskans redskap, det där kan du applicera på allt från befolkningsstatistik till ekonometri. Rent av hela den positivistiska vetenskapssynen. Förstår inte din poäng.

16 februari, 2006 15:44  
Blogger Joacim Persson skrev...

Förstår inte poängen... Hur tydlig skall man behöva vara.

Jo det fanns förstås ett underförstått postulat att det är ondska att behandla människor som boskap. Det trodde jag var uppenbart. Skall jag behöva förklara varför jag anser det som ondskefullt?

Och knappast är det så att all positivistisk vetenskap syftar till att ta fram kunskaper som är till nytta för slavdrivare.

Socilogin är för all del inte ensam på den punkten (övriga socio-* kan nog hänföras till den kategorin), men det förändrar inte det faktum att man inte har någon som helst nytta av sociologisk vetenskap om man inte har en önskan att betrakta människor som boskap. Fy på dig! Skäms! skäms! Gör bot och bättring!

16 februari, 2006 21:41  

Skicka en kommentar

<< Hem

Sociologin -- ondskans redskap