01 mars 2006

Lars Ohly drömmer sött

Lars Ohly kan tänka sig bli finansminister, säger han. Det är möjligt att det finns fler gamla avdankade quislingar från kalla krigets dagar i vänsterpartiet som kan tänka sig att han skulle bli det. Men såvärst många andra är det nog inte.

Sossarna kommer aldrig att släppa in kommunisterna i regeringen. Det har de ingen anledning att göra, väl medvetna om att (v) aldrig kan fälla en sosseregering -- det skulle genast bli en svekdebatt inom (v) med ty följande strömhopp. Alltså sitter (s), om de får riksdagsmajoritet ihop med v och mp (som inte heller kommer att släppas in i en regering i första taget), i orubbat bo med samma minoritetsregering de har nu. Men säkert stapplar Nivea runt i korridorerna och lovar både det ena och andra som han som vanligt kommer att skita högaktningsfullt efter valet. Troligast är dock att han avgår som partiledare efter valförlusten i höst.

Vad skulle så f.ö. Ohly ha att bidra med som statsråd? Har han någon kompetens som skulle göra honom lämpad att ge staten råd i finansiella frågor? Nej. Han har gått ut gymnasiet och sedan varit spärrvakt på SJ; så småningom konduktör. Han vore inte ens kompetent att förstå sina egna budgetpropositioner. De kunde likaväl lämna posten vakant och dressera en hund till att bära "nådiga luntan" när det är budgetdags. Det vore faktiskt bättre. Nästan alla tycker ju om hundar, men inte många tycker om Lars Ohly -- knappt hans egna partivänner. Om jag vore hans hund skulle jag bita honom i arslet.

Dream on, Lars.

3 Kommentarer:

Anonymous Anonym skrev...

Bakgrunden är ju att man i Norge gjort den här svängen. Risken att mp-mupparna får en ministerpost eller två är vid ett jämnläge betydligt större och faktiskt mycket nationalekonomiskt skadligare. Be för att kamrat 4% slukar Ohlys stalinistiska parti!

02 mars, 2006 10:56  
Blogger Patrik Renfors skrev...

Ohly säger inte att han ska bli ska bli finansminister, men han utesluter inte att vänsterpartiet kommer att kräva minsisterposter. Det är bara läsa, artiklarna. Du borde ha förstått att rubriksätttning sällan har någon relevans. Norge är ett föredömme och norra europas mest radiakla regering.
Sen när det gäller kompetens?
Lars Ohly kommer förvisso från ett vanligt jobb, det är föredömligt och mer propotionellt från den större väljarbasen bland alla partier.
Han har varit fackligt aktiv och till större delen klubbordförande i Seko i tjugo år. Fackliga uppdarg för med sig massor med utbildning genom studieregionerna och har man inte hanterat ekonomi i även ett sådant uppdrag som partisekreterare, riksdagsledamot och till sist partiordförande?
Han har mycket mer erfarenhet både fackligt och i yrkeslivets lärobanor än vad t.ex Göran Persson har.
Så sluta göra dig, bättre än någon annan! jag respekterar att du inte tycker lika politiskt. Men jag blir upprörd av ett så elitistiskt tänkande och skymfande mot de demokratiska beslutsfattarna.
Det är inte bara "eliten" med yrken som civilekonomer och civilingenörer kan få väljas till demokratiska uppdrag.

Det är upp till väljarna och de har förstått bättre i Norge, dels är de utanför Eu och har Halvorsen som finansminsiter.

03 mars, 2006 20:35  
Blogger Joacim Persson skrev...

Renfors skriver:
"Lars Ohly kommer förvisso från ett vanligt jobb, det är föredömligt och mer propotionellt från den större väljarbasen bland alla partier."

Om ministrars uppgift vore att vara representativa kunde detta uppnås ändå bättre genom att lotta ut ministerposterna.

Vad skulle f.ö. Ohly göra i en regering? Stämpla biljetter och säga "arbetsläger 114 nästa!"?

"Men jag blir upprörd av ett så elitistiskt tänkande"

Var det inte tanken att revolutionen skulle ledas av en "politisk elit"? Det får onekligen ett löjets skimmer över sig när en kommunist/socialist projicerar "elitism" på andra. Socialismen är elitistisk, eller snarare psudoelitistisk, i det att det är fårskallar som utser fårskallar som elit, att styra över de som inte vill bli styrda,

Om det nu är så att det är en merit när ett statsråd skall utses, att vederbörande är så inkompetent som möjligt, så kan det vara så att Ohlys hund därmed är bättre lämpad, såvida inte Renfors vill leda i bevis att Ohly är rent av mer inkompetent än end hund. Men då kunde vi hellre utse en krukväxt till minister.

Men Renfors är tydligen inte insatt i statsskicket i landet: ministrar är inte folkvalda.

För min del skulle jag välkomna om ordningen vore sådan att Ohlys hund dög bra som finansminister. Det förutsätter nämligen att finansministern hade ytterst lite att göra: att staten vore minimal och statens finanser så mikroskopiska att det inte spelade någon roll alls vem som planerade dem. Men det håller knappast Ohly, Renfors och deras totalitära partikamrater i värsterpartiet om, som vill ha så mycket stat som möjligt, så de själva får så mycket pengar, status och brännvin som möjligt. I åratal satt individer av Ohly slag och fantiserade om den dag då landet skulle ockuperas av Sovjetunionen så han och de andra förrädarna skulle befodras till lägerkommendanter. SÅdana personer skall man inte lita på.

04 mars, 2006 22:02  

Skicka en kommentar

<< Hem

Lars Ohly drömmer sött