11 september 2005

Kampanjledare för FDR bekänner färg

Begrunda följande citat:
För jag kan i viss mån sympatisera med aktivister som sprejar fönster hos körsnärer eftersom det försvårar för dem att sälja päls nästa dag.
Uttallandet kommer från en blog som skrivs av ingen mindre än Stephanie Green, Förbundet Djurens Rätts kampanjledare i Linköping.

Vad Green säger här är alltså: "ändamålet helgar medlen". En handling, även kriminella sådana, är försvarbara just och enkom för att de åsamkar brottsoffret skada! Det är en blåkopia på fascismens doktrin. Kännetecknande för fascism är -- som jag skrev tidigare om den kryptofascistiska rörelsen AFA -- att man där anser just att politik skall föras med våld och/eller hot om våld. Allt som funkar är bra, tycker en sann fascist. Det är legitimt att begå vilka handlingar som helst som "försvårar för" de politiska motståndarna, anser fascisten, för i fascismen är det just våldsresurser som legitimerar makt.

Varje människa är moraliskt förpliktigad att själv följa de moralregler hon ställer upp. Anser man att det är legitimt att idka skadegörelse eller andra brottsliga anrepp mot någon för att påtvinga dem sin politiska vilja, så måste man därmed acceptera att behandlas på samma sätt själv. Om Green accepterar att dennes militanta kamrater vandaliserar egendom för politiska motståndare, måste Green också tycka att det är fullt legitimt att få sina egna lokaler och tillhörigheter vandaliserade -- eftersom det försvårar för kampanjledaren att hitta på jävelskap nästa dag.

Förbundet Djurens Rätt tar officiellt avstånd från terrorism, men här sitter en officiell representant för förbundet -- en utsedd kampanjledare -- och säger "jag kan /.../ sympatisera med". Så var det med det "avståndstagandet". Det är inte det enda anmärkningsvärda uttalandet i den riktningen på kampanjledare Greens blog:
Jag tycker per definition att all slags djurhållning är moraliskt förkastlig
Det var ord och inga visor det. Vad säger ridskoleeleverna om det? Katt- och hundägare? Som nämndes i föregående inlägg är kor symbiotiskt beroende av människan för sin existens. Green vill utrota (minst) en hel djurart.

Green förundras över att den minst sagt kontroversielle filosofiprofessorn Steven Best från Texas blivit portad i Storbritannien därför att brittiska myndigheter inte vill ha in folk som uppmanar till terrorism. Så här säger Steven Best i en intervju i det mycket sevärda avsnittet av Penn&Teller Bullshit! om PETA:
It's the same thing with the ALF. We are breaking down doors, breaking into buildings, rescuing animals, and smashing property ... These tactics are legitimate, they're necessary, they're powerful, they're effective. America, welcome to the new face of animal rights struggle.
Notera: "We are..." i andra meningen. Best inte bara sympatiserar med veganterrorismen, han till och med bekänner sig som delaktig i den. Karln borde inte bara hållas borta från Storbritannien -- han borde klädas i en orange overall och skeppas över till Guantanamo.

Vadan detta bortförklarande och otydliga mummel om veganterrorism? Jag misstänker att samma personer som i dagljus håller "fredliga demonstrationer", bedriver lobbyverksamhet bland politiker är samma personer som när mörkret fallit drar på svarta huvor och förvandlas till Djurens Befrielsefront eller någon annantobskyrt täcknamn. Så fungerar det med amerikanska djurrättsrörelsen, läs en artikel av Brian O'Connor.

Detta att ha en politisk gren och en militant är ingen ny taktik bland terrornätverken: ETA--Batasuna, Sínn fein--IRA, NSDAP-SA... och FDR--DBF. Det nya är att de frenetiskt försöker dölja sambandet, men här och var läcker sanningen ändå fram.

Som O'Connor påpekar är den politiska grenen i behov av den militanta för att få den politiska grenen att framstå som resonabel och rumsren i jämförelse med den militanta. Det är att skapa sig en politisk plattform på ett underförstått hot. Men nätverken fokuserar på politiskt lobbyverksamhet bara när de får gehör på det viset -- om de inte får politiskt inflytande, ökar i stället våldshandlingarna. Om vi välsignas med ett maktskifte i Sverige efter valet 2006, kan man räkna med att veganterrorismen kommer att öka i landet. Inget av allianspartierna imponeras av vegankyrkans svammel.

4 Kommentarer:

Anonymous Anonym skrev...

Din länk till Stephanie Greens blog funkade inte...

27 oktober, 2005 20:59  
Blogger Joacim Persson skrev...

Nej kampanjledare Green har tydligen stängt sin blog med namn/lösen så bara sektmedlemmar numera kan läsa den. Både symtomatiskt och oerhört komiskt. Kampanjen är nog hemlig...

28 oktober, 2005 02:25  
Anonymous Anonym skrev...

Eller så har hon avslutat den, avslutade bloggar ser ut på det sättet hos weblogg.

28 oktober, 2005 13:41  
Anonymous Stephanie Green skrev...

Jag undrar om inte sånt här kan gå som förtal. Nu såg jag inte själva bloggen det var jag skulle ha drivit, men av dina citat att döma så var det knappast åsikter som jag delade.

28 augusti, 2006 19:00  

Skicka en kommentar

<< Hem

Kampanjledare för FDR bekänner färg