08 september 2005

Socialdemokrater -- rättsstatens fiender

www.socialdemokrati.se (som alltså granskar "rörelsen", inte representerar den) kan man läsa ett citat av arbetslivsminister Hans Karlsson, som är så anmärkningsvärt och avslöjande att jag återger det in extensio:

"Vi ska ha fackliga karteller som håller uppe priset på arbete. Den enda kartell som ska vara tillåten.?

Arbetslivssminister Hans Karlsson (s)
under en pressträff 7 september 2005.Hoppsan!

Hans Karlsson befinner sig så högt upp i rörelsens hierarki att han av hans nåd utsetts till minister. Det är inte kattskit det. Ord från en inom partiet så högt uppsatt person väger tungt. Det är Partiet som talar.

Att kollektivavtal är kartell är ingen nyhet. Det jag alltid undrat över är när man skall få klarhet i huruvida socialisterna vill tillåta alla slags karteller eller huruvida de bara vill tillåta vissa och därmed förkasta principen om likhet inför lagen, "människors lika värde" som de så käckt brukar uttrycka sig.

Nu har vi fått besked. Äntligen ett sanningens ord!

Socialdemokrater är alltså emot människors lika värde inför lagen -- det enda sammanhang där det är meningsfullt att tala om "lika värde".

Men om man anser att statsbildningen på detta vis skall underhålla priviliegier till vissa nogsamt utvalda grupper -- hur kan de då kalla sig "demokrater"? Om vi skall ha olika lagar för olika individer så förefaller det meningslöst att ha majoritetsbeslut, för att inte säga meningslöst att alls ha en gemensam statsbildning. Vi får upplösa Sverige. Kan vi inte komma överens om vilka rättsprinciper som skall vara samhällsgrundande så har vi inget samhällskontrakt. Det hörs väl nästan på ordet "lag" att den måste vara gemensam och gälla lika för varje medborgare?

Det finns ju leverantörer även av andra företeelser man kan bjuda ut på en marknad. än just lönearbete. Varmkorv till exempel. Om man skall ha likhet inför lagen -- "människors lika värde" -- så måste man tillåta varmkorvskarteller likaväl som lönearbetekarteller, liksom tillåta bensinkarteller. Alla slags karteller. Vi kunde exempelvis bilda en kartell för att utföra tjänsten "självdeklaration" och kräva en fet ersättning för den.

Men Hans Karlsson ger besked. Social-"demokraternas" främsta mål är att utnyttja offentlig makt till att upprätta och upprätthålla privilegier för sig själva. Inga andra karteller skall vara tillåtna än de karteller varpå det socialdemokratiska partiets makt vilar. Så säger denne framstående figur i "rörelsen". Det är fanimej besked det. De säger: "Vi är överklass. Vi har särskilda privilegier. Ni andra är bara lortiga små kräk utan partibok och vi tar oss rätten att utnyttja er som våra personliga slavar."

Nya Zealand är inte Sverige. Nya Zealand är en rättsstat. I en rättsstat vinnlägger man sig om att lagarna gäller lika för alla medborgare och att lagarna inte motsäger varandra. Detta gör man på Nya Zealand genom att ha en författningsdomstol. I denna författningsdomstol togs för några år sedan frågan om kollektivavtalen upp, prövades och fanns vara ogiltiga eftersom den nyazealändska lagen förbjuder karteller: kollektivavtal är karteller och därför olagliga, var domstolsutslaget. Efter detta förlorade de nyazealändska fackföreningarna i stort sett hela sitt medlemsunderlag, vilket visar vad människor egentligen har för syften med att gå med i en fackförening: de går med i den för att den är en kartell. Det är lukrativt att bilda karteller -- det är bara inte förenligt med rättvisa. Människor går med i karteller som en fackförening av girighet. De röstar på socialdemokraterna av girighet.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Hem

Socialdemokrater -- rättsstatens fiender