03 november 2005

Veganterrorismens första historiska offer?

Vem kan det ha varit må'ntro?

En god kandidat är Louis Pasteur (1822--1895), mannen som om inte gjorde upptäckten så åtminstone övertygade resten av världen om riktigheten i teorin om mikroorganismer. Sjukdomar, vissa åtminstone, utgörs av mikroorganismer som förökar sig i vävnad (eller serum eller slemhinnor) och de smittar genom kontakt eller via luftvägarna osv. Dessa upptäckter påvisade vikten av hygien för att undvika smittspridning. Hur visade han detta då? Jo, genom djurförsök. Han smittade ned djur (silkesmaskar m.m.) och studerade hur andra djur insjuknade.

Men redan på den tiden fanns det psykopater och idioter. På den tiden kallades de "antivivsektionister". Det betyder att man är emot experiment på levande djur. Pasteur fick utstå trakasserier av olika art från detta klientel, inklusive direkta mordhot. Här kan man stanna upp ett ögonblick och reflektera över logiken i deras vrede: snubben kommer på att djur kan smitta varandra. För att nå djupare kunskap (vilka sjukdomar smittar, och hur smittar de?) gjorde han fler experiment. Deras kritik var alltså baserad på kunskap som var framtagen av samme man, på just det sätt de ogillade. Sublimt...

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Hem

Veganterrorismens första historiska offer?