02 mars 2006

Fågelinfluensa -- registerhybris på jordbruksverket

Jordbruksverket vill upprätta ett register över fjäderfäuppfödning i landet. Anledningen uppges vara att det skall vara underlag för att upprätta "skyddszoner".

Jag förstår då rakt inte hur man har tänkt sig att registrera bort smittspridning bland fåglar. Det är ju långt ifrån så att alla fåglar som finns i landet är tamfåglar. Än är det vinter i större delen av landet, men snart kommer flyttfåglarna norrut. De flyger överallt. Änder landar i varenda parkdamm, branddamm, skogstjärn, i varje å i varje sjö. Småfåglar tar sig med lätthet in i hönshusen. Det går inte att förhindra en smittspridning bland fåglar.

Det kan nog vara så att det är på det viset att jordbruksverket och dess updragsgivare i sann statskapitalistisk/socialistisk anda tänker sig att detta var väl ett förträffligt tillfälle att utöka kontrollsamhället. Registret är målet, fågelinfluensan en förevändning.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Hem

Fågelinfluensa -- registerhybris på jordbruksverket