02 mars 2006

Lagrådet sågar minkfarmsregleringar

Lagrådet har nu yttrat sig om jordbruksdepartementets förslag på inskränkningar för minknäringen. Kritiken är inte nådig. (Yttrandet i PDF)

Lagrådet är alltså ett råd (med jurister) som yttrar sig om lagförslag. Det är ingen författningsdomstol, för något sådant finns bara i rättstater. Lagrådet har alltså ingen makt att olagligförklara lagar som bryter mot grundlagen eller som är inkonsistent med annan lagstiftning. Det kan bara yttra sig och det händer inte sällan att riksdagen struntar helt i vad lagrådet tycker.

För det första, säger lagrådet, är särskilda bestämmelser om just minkar inte något som skall stadfästas som lag, det skulle i så fall varit en förordning. För det andra är förslaget grundlagsvidrigt. Det är 2 kap 18§ i regeringsformen som skulle ha tillämpats:
18 § Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning
för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad
den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark
eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada
uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag.

Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (1994:1468).
Det är förstås näppeligen "angelägna allmänna intressen" hur bonnen sköter sina minkar eller bygger om sina djurstallar.

Dessutom har jordbruksverket (regeringen med satellitparti) här kommit med bara halva förslaget. Såväl inskränkningen i näringsfriheten och äganderätten måste kombineras med en lag om ersättning, säger grundlagen. Det tänkte väl sig de listiga politikerna komma undan med. Därför delade de på det. "Det var vi se'n" -- dvs aldrig. Avsikten är tydligen att åsidosätta författningen. Det börjar bli en påtaglig ful ovana hos socialisterna att åsidosätta grundlagen.

Och slutligen sågar lagrådet också specifikt det nypåfunna kravet om att tamminkarna skall bada. Det finns inga vetenskapliga belägg för att djuren skulle behöva detta. Jag har skrivit en del tidigare om det där med just minkar, t.ex. här.

Lagförslaget är alltså snömos. Det visste alla redan som intresserat sig för frågan. Men det hindrar förstås inte pamparna att genomdriva det ändå. Sossarna har en lång och gammal god tradition att ställa sig och pissa på grundlagen.

1 Kommentarer:

Anonymous Anonym skrev...

Dessvärre pissar dom på lagrådet också. Det verkar som den enda institution som ännu inte infiltrerat-(s) är just lagrådet.

Du måste ju inse att GP:s intresse av att hålla grönsakerna lugna och nöjda står över grundlagen!
Hur fan får man till en författningsdomstol med stora vassa tänder? Oops vi behöver ju en författning värd namnet också!

02 mars, 2006 13:09  

Skicka en kommentar

<< Hem

Lagrådet sågar minkfarmsregleringar