23 mars 2006

Kryphål i knivlagen?

1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som
är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa
får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där
grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon
på allmän plats.

"...är ägnade att användas som vapen vid brott..."??

Så om man förser sitt bredsvärd med en diskret etikett som lyder:
DETTA PRÄKTIGA BREDSVÄRD ÄR ÄGNAT ATT ANVÄNDAS ENDAST VID NÖDVÄRN I ENLIGHET MED BROTTSBALKENS 24:e KAPITEL
...så får man bära det var man vill?

Nödvärn är ju inget brott.


Fånig lag det där. Mängder med föremål kan användas som vapen: fälgkors, domkraftar, skottkärreskaklar, hela skottkärror för den delen. Sovjetiska spetznas tränade handgemäng med infanterispadar. Till och med en liten nagelfil kunde nog användas som vapen om man är ihärdig.

Motorsågar är inte "ägnade att användas som vapen". De är ägnade att användas som redskap vid skogsbruk.

Min gamla Partner R11 med hiskeligt svärd (22" eller nå't) skulle dock vara riktigt skräckinjagande om den brukades som vapen. Det är rent av lite otäckt att hålla i den själv.

(Jag kvistade en gran med den en gång. Det gör jag inte om. Den väger bly och det långa svärdet duger bara till att kapa stockar med. Dessutom finns det ingen kedjebroms på den. Numera får den stå som museiföremål. Den något nyare jonseredaren är betydligt lättare att hantera. Fast mössen har ätit upp slangarna till handtagsvärmningen någon gång i höst, upptäckte jag härom dagen. De skall få smaka på kedjan också när jag får tag på dem.)

4 Kommentarer:

Anonymous Anonym skrev...

Jag tycker det är så trevligt att gå klädd i riddarrustning på helgerna. Dock efter att läst ert inlägg så har jag nu märtk upp mina stridssvärd och yxor med etiketter, men jag undrar om jag måste sätta samma etikett på min morgonstjärnor, stridshammare? Visserligen har det lite vassa spikar här och där, men det är främst avsett som krossvapen så dessa borde rimligen inte omfattas av knivlagen de med?

27 mars, 2006 18:35  
Blogger Joacim Persson skrev...

Mja. "andra föremål" innefattar å ena sidan förstås vad som helst. Man kan strypa folk med gamla sockor osv.

Å andra sidan är det ytterst få vapen (eller "vapen") som vore omöjliga att använda i nödvärn. Det finns nog inga principiella hinder mot att kärnvapen skulle i någon särskild situation kunna användas utan att det är "uppenbart oförsvarligt".

Men för säkerhets skull; för att det inte skall råda något tvivel om vad föremålen är ägnade åt och inte: Märk upp allt. Sätt skultar på alla pinnar i skogen. Gravera in det på markens stenar. Även vatten bör märkas upp. Det kan användas att dränka folk i. Pennor bör förses med förklarande etiketter -- de sägs ju vara mäktigare än svärdet -- och varför inte tatuera in det på tungan också.

28 mars, 2006 10:22  
Anonymous Anonym skrev...

Lokutionen är ägnad att skall förstås objektivt, det vill säga efter hur föremålet kan användas och inte subjektivt det vill säga efter hur man tänkt använda det..

03 maj, 2006 13:01  
Blogger Joacim Persson skrev...

Om lokutionen "är ägnat att" i skall tolkas som att innefatta det som kan användas som vapen, är det inte många föremål som slipper undan.

Den trägne mördaren kunde man t.ex. mödosamt skrapa hål på halspulsådern på offret med en femtioöring.

03 maj, 2006 13:20  

Skicka en kommentar

<< Hem

Kryphål i knivlagen?