03 mars 2006

MIljöpartiet dissar lagrådet m.m.

Pressmeddelandet finns på miljöpartiets web -- deras sidor är så hopplöst konstiga att det inte är lönt att försöka lägga in direktlänk till det.

Jag har tidigare skrivit om lagrådets svar på förslaget här.

"Minken är inte ett tamdjur", påstår Åsa Domeij.

Vad hon menar med "mink" och "tamdjur" vet jag inte och jag är inte säker på att hon har någon redig uppfattning om det själv. (Se tidigare inlägg) Hon kunde lika käckt och med samma mått av fog påstå att "hästar är inte tamdjur", "kor är inte tamdjur", "katter är inte tamdjur"...snömos. Hon postulerar slutsatsen. Petitio principii, cirkelresonemang. Nonsens.

Sedan försöker hon i sin desperation smutskasta lagrådet med att på dunkla grunder insinuera att lagrådet gjort "en politisk bedömning" när det bl.a. avvisar förslaget med den i allra högsta grad juridiska invändningen att det strider mot grundlagen.

Men den finaste pärlan är nog ändå detta:
- Pälsdjursnäringsutredningen baserar sig på ett resonemang om biologiska beteendebehov. Detta är inte relevant för den svenska lagstiftningen, vilket också vår expertmyndighet på området, Djurskyddsmyndigheten, har tydliggjort, , säger Åsa Domeij.
Hursa? Kvack? Det är fövisso sant att "lagstiftningen" i fråga inte baserar sig på biologiska beteendebehov, den baserar sig nämligen på ingenting alls. Frasen som används (§4 djurskyddslagen, första stycket) är "bete sig naturligt" vilket alltså inte betyder ett skvatt. Jag tror det måste vara i minst två år nu (får kolla mina anteckningar) som jag väntat på svar från djurskyddsmyndigheten på min förfrågan om vad "bete sig naturligt" är för något. Det finns ingen definition på "bete sig naturligt". Inte i förarbetena, inte i någon utredning, ingenstans. Jag väntar som sagt fortfarande på att djurskyddsmyndigheten skall "tydliggöra". (Men de anställer jurister hela tiden -- oklart om det är för att byråkratiseringen ökar eller om det beror på stor personalomsättning. Kanske de arma juristerna ger upp efter ett tag när de inser hur snurrigt det är och söker andra platser.)

Formuleringen "bete sig naturligt" är alltså snömos och det är avsiktligt snömos vars enda syfte är att ge myndigheten de obegränsade befogenheter som nämns i andra stycket i samma paragraf, alltså detta att myndigheten ges rätten att utfärda föreskrifter om eller helt förbjuda viss djurhållning -- en direkt attack på näringsfriheten i regeringsformen.

Observera att Åsa Domeij inte nämner vad som i stället skulle "vara relevant för den svenska lagstiftningen". (Den saknar förnuftsmässig grund.) Med "vår expertmyndighet" menas nog egentligen miljöpartiets expertmyndighet, med Matz Hammatström (mp) som generaldirektör. Inte ens fältbiologerna tycker om den. (Om Revingehed. Även om djurägarna i fråga skulle bekosta en 600 meter lång ligghall som djurskyddsbyråkraterna kräver, skulle djuren ändå inte använda den. Det inser alla med rudimentär kunskap om nötboskap.)

Det var förresten en läsvärd ledare i DN på ämnet djurskyddsmyndigheten. Ström avslutar den med:
Djurskyddsmyndigheten är en destruktiv onöda med en kompistillsatt chef. Den begår övervåld på svenskt lantbruk och skadar långsiktigt just de intressen den var satt att skydda.


Lagrådet kan inte agera annorlunda. Problemet är rent konkret att djurskyddslagen, i sin nuvarande form, är oförenlig med grundlagen. Det är en olaglig lag.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Hem

MIljöpartiet dissar lagrådet m.m.