05 mars 2006

Korruption, del 2: offentliganställda bör inte ha rösträtt

Staten, hela organisationen från regeringen, departementen ned till enskilda anställda tjänstemän på någon av de över 500 myndigheterna, men också statligt ägda företag med monopolstatus -- allt detta är verkställande makt. Eftersom sammanblandning av verkställande, lagstiftande eller dömande makt skapar maktkorruption (som jag skrivit om tidigare), är det otillständigt att statsanställda har rösträtt till riksdagen. De är jäviga.

Närhelst frågan om den offentliga maktens omfattning kommer upp på den politiska dagordningen, kan vi inte helt lita på att statstjänstemän röstar ärligt och med rent samvete. När deras personliga position hotas är risken överhängande att de röstar med plånboken: av girighet.

Om statsmakten växer till den grad att den inbegriper majoriteten av de röstberättigade -- och till dit har vi inte långt kvar -- uppnår man maktkorruptionens kritiska massa och därefter kan staten enbart växa, tills den blivit totalitär.

Samma slags maktkorrpution uppstår naturligtvis även i kommuner och landsting samt inom EU.

Därför:
  • Anställda i staten skall inte ha rösträtt till riksdagen.
  • Anställda i en kommun skall inte ha rösträtt till komunalvalet , åtminstone inte i samma kommun.
  • Anställda i ett landsting skall inte ha rösträtt till valet till det egna landstinget.
  • De som är anställda inom EU-förvaltningen skall inte ha rösträtt till europaparlamentet. (inte för att det parlamentet har någon reell makt, men...)
Den som tar tjänst i den offentliga maktsfären skall inte samtidigt ägna sig åt politik, vilket innefattar såväl opinionsbildning som utöva påtryckningar via valsedeln. Vill de ägna sig åt politik, må de först lämna sin tjänst i offentlig sektor. Man skall inte sitta på två stolar.

3 Kommentarer:

Blogger CV skrev...

Låter som om du är släkt med Stalin eller Franco, typ. Du verkar tycka det är farligt att människor kan påverka sitt liv och sin omgivning.
Hoppas du skämtade.
RS
kulturbloggen.com

05 mars, 2006 13:18  
Blogger Joacim Persson skrev...

"Låter som om du är släkt med Stalin eller Franco, typ."

Jaså hurdå? Kännetecknande för de båda nämnda herrarna var att de ansåg att det i synnerhet är de som tjänar i staten som skall ha makt över den: endast staten råder över staten.

Det är en grundläggande idé i fascismen att allt skall ingå i staten. Ett sätt att nå dit, vare sig man vill det eller inte, är att införa maktkorruption. Historien har med all tydlighet visat att socialism leder till fascism.

Det är här inte frågan om att "människor kan påverka sina liv" (kurs. och grammatisk korrigering av mig) -- rösträtten är rätten att ha makt över staten, inte över sig själv.

Offentliganställda med rösträtt är korruption.

När staten är total, vilket den blir om maktkorruptionen inte begränsas, har individen exakt noll påverkan på sitt liv. Medborgaren blir undersåte.

05 mars, 2006 14:04  
Anonymous J.K. Baltzersen skrev...

Joacim Persson skrev:

"Det är en grundläggande idé i fascismen att allt skall ingå i staten."

Nettopp. Eller som Mussolini uttrykte det:

"Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato."

11 mars, 2006 18:34  

Skicka en kommentar

<< Hem

Korruption, del 2: offentliganställda bör inte ha rösträtt