Blanc Sablon i Quebec och predika mores för efterblivna infödingar som ännu efter sisådär 15000 år inte upplysts om hur jättefel det är att jaga säl. I stället för att mottagas som en messias, befriare, hjälte osv, möts han och hans gröna vänner av en arg folkmassa. Hela byn får han emot sig, inklusive polisen. Till slut lyckas de dock fly med helikopter.

"Vad är det för fel?", måste han undra.

Miljöpartiets mission är att sprida pseudovetenskap. Sådant är emellertid bara en viss målgrupp mottaglig för. Detta belyste Maciej Zaremba i sin bok De rena och de andra, som handlade om tvångssteriliseringarna. Han tog upp saken med tre exempel från USA. Jag har inte boken till hands just nu, men vill minnas att det var delstaterna Alabama, Virginia och Florida han jämförde. I Alabama och Florida avslogs förslaget, men i Virginia genomfördes det.

I Alabama var utbildningsnivån mycket låg. Där imponerades man inte av steriliseringsförespråkarnas teknobabbel.

I Florida hade man en mycket hög utbildningsnivå. Där genomskådade man skitsnacket. Förslagsställarna blev grundligen utskrattade i delstatskongressen. En talare förslog med tydlig ironi att ingreppet bara skule få utföras av läkare med "specialkompetens i klärvojans".

I Virginia var man något där emellan i utbildningsnivån. Tillräckligt lärda för att imponeras av akademiska titlar, men inte tillräckligt kunniga för att genomskåda det kvalificerade struntpratet.

Pseudovetenskap som miljöism, djurrätt, marxism, scientologi, eugenik osv, imponerar bara på medelmåttor, personer som tycker att de kan en hel del, men som inte insett att de inte kan allt.

Carl Schlyter och hans vänner har en helt och hållet hypotetisk uppfattning om sälar och säljakt, medan invånarna i Blanc Sablon har empirisk kunskap på området. De behöver inga akademiska titlar för att se att de ditresta ömfotingarna snackar skit.

Se också en tidigare artikel här, Antievolutionisterna